U seriji autorskih večeri koje slede u narednim godinama, izvodeći dela srpskih kompozitora, učesnici letnje akademije će imati jedinstvenu priliku da zajedno sa kompozitorom rade na interpretaciji njihovih kompozicija i tako iz prve ruke upoznaju njihovo stvaralaštvo.