06|08|2016 • Dom vojske • 12h

Želite li biti pedagoški virtuoz? predavanje

04-2Seminar je namenjen uglavnom profesorima klavira koji rade sa mladima, starosti između 5 i 7 godina, i starijim početnicima, te studentima muzičkih akademija, i žele „osvežiti“ svoj pristup radu.

Aida Gavrilova, autor ovog seminara je, pored klasičnog pijanističkog obrazovanja u Moskvi i Londonu, imala priliku da radi sa Džejn Bastien (Jane Bastien) iz SAD, koja je jedna
od osnivača metode za predavanje klavira maloj deci (drugi osnivač je njen muž, James Bastien). Od svih početnika koje je imala u zadnjih 30 godina koristeći ovu kao i druge, slične američke metode (to su bila obična deca, deca sa ograničenim mogućnostima, autističnim sindromom čak, ili opet vrlo talentovana) relativno malo je onih koji su prestali svirati klavir.

Kontakt sa Jane Bastien, kao i ideja o simultanom usvajanju znanja poznatog britanskog muzičara/pedagoga Pola Harisa (Paul Harris), je inspirisao Aidu da kreira svoj sopstveni pedagoški seminar, i da malo “razbije” prihvaćenu predrasudu da su dobri profesori samo oni čija deca pobeđuju na raznim pijanističkim takmičenjima.

Seminar ima naslov:”Želite li biti pedagoški virtuoz?” (po naslovu članka Pola Harisa (Paul Harris) u magazinu Libretto (maj 2013).

Pošto koristi uglavnom američke knjige/metode, profesori i nastavnici bi imali priliku da se upoznaju i sa tom literaturom (primeri će biti podeljeni tokom seminara).

Posle seminara koji traje otprilike 1h 30 min, pola sata ili više je otvoreno za razna pitanja koja mogu biti u vezi sa bilo kojim aspektom sviranja klavira.

Neke od tema koje seminar dotiče su:

  • Prvi čas klavira: Kako ga održati da se dete vrati oduševljeno na drugi čas?
  • Koliko vremena početnik treba da vežba?
  • Pozicija 5 prstiju-kad početi sa “otvaranjem” ruke izvan pozicije 5 prstiju?
  • Mogu li deca sa slabom koordinacijom nauciti svirati klavir?
  • Kako pomoći detetu koje ima tremu, tj. “strah” od javnog nastupa?
  • Kada početi sa legatom, fraziranjem, čitanjem s lista? itd. itd.
  • Zašto vežbamo skale i arpeđa?